C O R    S M I T   H I S T O R I C U S


Geschiedenis voor iedereen

Geschiedenis is in. Het is leerzaam, nuttig en gewoon leuk. De Leidse historicus Cor Smit weet daar alles van. Hij doet onderzoek, schrijft boeken, verzorgt lezingen, neemt u mee door historisch Leiden. Hij helpt u bij uw eigen onderzoek of het (gedenk)boek voor uw organisatie, bedrijf, instelling, buurt of stad. Inhoudelijke degelijkheid èn toegankelijkheid voor een breed publiek, van leek tot vakhistoricus, zijn belangrijke kenmerken van zijn werk. Maatwerk staat centraal: wat wilt u en hoe kunnen we dat realiseren?

Wat is mogelijk?