C O R    S M I T   H I S T O R I C U S


Links

Regionaal Archief Leiden:
http://www.leidenarchief.nl

Dirk van Eckstichting Leiden:
http://www.dirkvaneck.nl

Jan van Houtstichting Leiden:
http://www.JanvanHout.nl

Leiden, stad van ontdekkingen:
http://stadsportal.leiden.nl/stadsportaal/home.do

Leiden Promotie VVV:
http://www.leidenpromotie.nl/

Sleutelstad:
http://www.sleutelstad.nl/

Gemeente Leiden:
http://www.leiden.nl/dspage.asp?pageid=0

Wijkgroep Groenoord:
http://www.groenoordleiden.nl/

Nationaal Archief:
http://www.archief.nl/

Archieven, algemeen:
http://www.archiefnet.nl/

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis:
http://www.inghist.nl/

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis:
http://www.iisg.nl/