C O R    S M I T   H I S T O R I C U S


Historisch onderzoek & advies voor iedereen

Steeds meer mensen willen iets weten over de geschiedenis van hun stad, buurt, bedrijf, familie of school. Vaak is daar een bijzondere gelegenheid voor, zoals een jubileum of verjaardag, of het plan iets te slopen of juist op te knappen. Soms is er helemaal geen directe aanleiding, maar wordt men simpel gedreven door nieuwsgierigheid of betrokkenheid. Vaak weet men dan echter niet goed hoe dat aan te pakken. Of men heeft geen tijd om het zelf uit te zoeken.

Cor Smit zoekt het graag voor u uit. Of de resultaten nu puur voor u zelf zijn, voor een rapport of advies, of dat ze tot een boek verwerkt moeten worden, dat maakt niet uit. Evenmin of het om een klein klusje gaat of om een omvangrijk werk.

Bijvoorbeeld…

Na een verder geheel vrijblijvend gesprek wordt een offerte uitgebracht. Puur genealogisch of specifiek bouwhistorisch onderzoek wordt niet aangenomen. Email: